Сьогодення "Ромашки"

 У закладі дошкільної освіти діє впроваджена методика з теми: «Збагачення картини світу дошкільників у процесі навчання читання». В основу методики покладено наукові ідеї кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України Шелестової Л.В. 

Навчання читання дітей в нашому закладі суттєво відрізняється від шкільного як за метою, так і за використовуваними методами.

Метою навчання читання, відповідно до авторського задуму, є не стільки засвоєння певних знань і формування відповідних навичок, скільки розвиток у дітей психологічної та розумової готовності до навчання у школі. Щодо методів навчання, то вони базуються на специфічних для дошкільників видах діяльності та формах мислення.

         Вихователь організовує навчально-виховну роботу з дітьми в цікавій формі: ігри-подорожі, ігри-вікторини, ігри-драматизації, широко використовуючи ігрові завдання. Залучає дітей до різноманітних видів діяльності (малювання, аплікація, ліплення, конструювання, вирізання, танцювання, виготовлення аплікацій, рольове перевтілення, співання тощо). Застосовує індивідуальний підхід до кожної дитини.

Педагогом напрацьовано багато авторського методичного та дидактичного матеріалу.