Сторінка для батьків

 

 

 

Ми разом з Вами зацікавлені в тому, щоб відвідування дитиною дитячого садка було комфортним і корисним!

 

Ніколи не кажіть,що вам ніколи виховувати свою дитину.

Це все одно,що сказати:«Мені ніколи її любити».

 

Правила для батьків закладу дошкільної освіти «Ромашка»:

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі.(Ст.7 п.3 Закону про дошкільну освіту та виховання)

1. Загальні положення.

1.1. Батьки або особи,які їх замінюють,є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток,виховання і навчання дітей,за збереження їх життя,здоров’я,людської гідності.

2. Права батьків.

2.1 Батьки мають право:

·         вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку,що не заперечує чинному законодавству;

·         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; 

·         звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,виховання і навчання своїх дітей;

·         на пільги на харчування; 

·         вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

·         на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг; 

·         приймати участь у заходах дошкільного закладу;

·         брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;  

3.Обов’зки батьків.

3.1.Батьки зобов’язані:

·         виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних,культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 

·         постійно дбати про фізичние здоров’я дитини,її психічний стан,створювати належні умови для розвитку її природних задатків,нахилів та здібностей; 

·         поважати гідність дитини;виховувати у дитини працелюбність,шанобливе ставлення до старших за віком; 

·         виконувати режим дня дошкільного закладу; 

·         приводити дитину добре вимитою,одягненим в чистий одяг(одяг повинен бути зручним,відповідати погодним та сезонним вимогам),підстриженими, з обрізаними нігтями; 

·         батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби; 

·         стежити за реальним станом здоров’я дитини; 

·         не давати,не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини; 

·         не приносити продукти харчування,з метою попередження харчових отруєнь,алергічних реакцій у дітей; 

·         забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини; 

·         приводити дитину при наявності довідки від педіатра або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я; 

·         діти,які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою  від лікаря про стан здоров'я; 

·         приводячи дітей до дошкільного навчального закладу,батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві.Ввечері вихователь зобов’язаний передати дитину батькам; 

·         не забирати дітей в нетверезому стані; 

·         дотримуватись правил дорожнього руху;бути прикладом для своїх дітей; 

·         своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини; 

·         відвідувати батьківські збори; 

·         виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ, ДИТИНА ЯКИХ

УПЕРШЕ ВІДВІДУЄ ДИТЯЧИЙ САДОК

1.Не залишайте дитину одну в перші дні відвідування садка більш,як на годину.

2.Дайте дитині в дитячий садок улюблену іграшку.

3.Створіть спокійний,безконфліктний клімат для дитини у сім'ї.

4.Бережіть нервову систему дитини.

5.Повідомте педагога про індивідуальні особливості вашого малюка ( як засинає,що любить їсти,які продукти харчування викликають алергію тощо).

6.Проконтролюйте,щоб початок відвідування дитячого садка не випав на епікризні терміни: 1 рік 3 місяці, 1рік 6 місяців, 1 рік 9 місяців, 2 роки 3 місяці, 2 роки 6 місяців, 2 роки 9 місяців, 3 роки.

7.Починати відвідувати дитячий садок потрібно тоді,коли дитина здорова.

8.Тренуйте систему адаптаційних механізмів у дитини з раннього віку, привчайте її до ситуації, в якій треба змінювати форми поведінки.

9.Навчайте дитину вдома всіх необхідних навичок самообслуговування.

10.Допоможіть дитині сформувати звичку -  дотримуватися вдома такого режиму дня, як у дитячому садку.

 

Як правильно підготувати дитину раннього віку до вступу в дитячий садок.

 

Поради батькам

1.Передусім слід організувати життя дитини в сім'ї відповідно до режиму дня, якого дотримуються в дошкільному закладі.

2.Добре, якщо ви зацікавите дитину дитячим садком,викличете бажання туди йти.

3.Дитина значно легше пристосовується до умов суспільного  виховання, якщо в сім'ї оволодіє елементарними навичками самостійності.

4.Дуже важливо навчити маля гратися.

5.Одна з головних причин труднощів перших днів дитини в яслах - недостатній досвід спілкування з іншими дорослими і дітьми.

6.Значну увагу слід приділяти розвитку мовлення дитини.

Ще одна порада: старайтеся оформити маля в дошкільний заклад хоча б за два - три тижні до виходу матері на роботу, щоб можна було поступово збільшувати тривалість перебування дитини в яслах.

 

БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Зовсім не за горами, коли в багатьох сім'ях от-от станеться радісна і знакова подія: 1 вересня в пишних бантах чи у франтуватому костюмчику ваше маля вперше переступить шкільний поріг! Прощай, безтурботне дитинство!Що чекає попереду - успішне навчання, нові друзі, цікаве насичене життя? 

 

Основними компонентами загальної (психологічної) готовності до школи є:

•1.Мотиваційна готовність до навчання у школі.

Виявляється у прагненні дитини до навчання, бути школярем; у достатньо високому рівні пізнавальної діяльності і розумових операцій; у володінні елементами навчальної діяльності;у певному рівні соціального розвитку. Все це забезпечує психологічні передумови включення дитини в колектив класу,свідомого,активного засвоєння навчального матеріалу,виконання різноманітних шкільних обов'язків.Свідченням мотиваційної готовності є наявність у дитини бажання йти до школи і вчитися,сформованість позиції майбутнього школяра.Якщо в дитини сформувалися адекватні уявлення про школу,вимоги до нової поведінки,вона не відчуватиме труднощів у прийнятті нової позиції,легко засвоюватиме норми і правила навчальної діяльності та поведінки в класі,взаємини з учителем і школярами.

•2.Емоційно-вольова готовність до навчання в школі.

Засвідчує здатність дитини регулювати свою поведінку в різноманітних ситуаціях спілкування і спільної навчальної діяльності виявляється у самостійності,зосередженості,готовності й умінні здійснювати необхідні вольові зусилля.Вимоги до позиції школяра ставлять дитину перед необхідністю самостійно і відповідально виконувати навчальні обов'язки, бути організованою й дисциплінованою,вміти адекватно оцінювати свою роботу.Тому цей вид психологічної готовності називають морально-вольовою, оскільки вона пов'язана із сформованістю особистісної позиції дитини, з її здатністю до управління власною поведінкою. Йдеться про вміння дотримуватися правил, виконувати вимоги вихователя, гальмувати афективні імпульси, виявляти наполегливість у досягненні мети; уміння довести до кінця розпочату справу, навіть якщо вона не зовсім приваблива для дитини.

•3.Розумова готовність дитини до навчання в школі.

Виявляється у загальному рівні її розумового розвитку, володінні вміннями і навичками, які допоможуть вивчати передбачені програмою предмети. Загалом розумова готовність дитини до навчання у школі охоплює її загальну обізнаність з навколишнім світом, елементи світогляду; рівень розвитку пізнавальної діяльності і окремих пізнавальних процесів (мовлення, пам'яті, сприймання, мислення, уяви, уваги); передумови для формування навчальних умінь і загалом навчальної діяльності. Формування умінь навчальної діяльності забезпечує дитині високий рівень здатності до навчання, тобто до виокремлення навчального завдання і вміння перетворити його на самостійну мету діяльності. Це вимагає від дитини здатності аналізувати, шукати причини змін у предметах і явищах тощо.

•4.Психологічна готовність до спілкування та спільної діяльності.

Це важливе новоутворення обумовлене зміною провідних типів діяльності, переходом від сюжетно-рольової гри до навчальної діяльності.Дитина, у якої не сформовані компоненти психологічної готовності до спілкування та спільної діяльності,відчуватиме такі типові труднощі у навчанні,як: нерозуміння позиції вчителя,невміння слухати товариша,узгоджувати спільні з класом дії,завищена самооцінка та ін.

Загалом,психологічна готовність є цілісним станом психіки дитини,що забезпечує успішне прийняття нею системи вимог школи і вчителя,успішне оволодіння новою для неї діяльністю та новими соціальними ролями.

Чи хоче дитина йти до школи?

Насамперед дізнайтеся,чи хоче ваша дитина йти до школи.Зверніться до неї зі словами:«Якби хтось став за тебе говори­ти,чи ти погодилася б з цими словами?»

1. Коли я піду до школи,у мене з'я­виться багато нових друзів.

2. Мені цікаво, які в нас будуть уроки.

3. Думаю,що буду запрошувати на свій день народження увесь клас.

4. Мені хотілося б,щоб урок тривав довше,ніж перерва.

5. Цікаво, що в школі пропонують на сніданок?

6. Коли я піду до школи,то буду гарно вчитися.

7. Найкраще в шкільному житті - це канікули.

8. Мені здається,у школі більше ціка­вого,ніж у дитячому садку.

9. Мені хочеться в школу,тому що діти з мого будинку вже навчаються.

10. Якби мені дозволили,я б пішла учи­тися торік.

Усього позитивних відповідей ...

Обведіть номери висловлювань,із яки­ми ваш малюк погодиться, а потім порахуйте кількість позитивних відповідей.

Сума 1-3 бали - ваша дитина вважає, що непогано живе і без школи. У цьому випадку вам слід замислитися надпричинами такої думки.

Сума 4-8 балів - так, у школу хочеть­ся, але в основному вона мріє поки що про нові ігри і друзів.

Сума 9-10 балів - вам не варто три­вожитися. Добре, якщо ваша дитина збереже таке ставлення до школи на най­ближчі десять-одинадцять років.

 

Що він знає про школу?

Тепер визначте, що знає про школу ваш малюк.Адже вже першого вересня в ньо­го виникне багато запитань і складних ситуацій.Для вас ці дитячі тривоги здаватимуться дрібницями, а для нього - най­важчими завданнями.Будьте завбачливі і допоможіть дитині заздалегідь.

Отже, вихід із майбутніх скрутних по­ложень.

Запитайте малюка:

1. Як звертаються до вчительки?

2. Як привернути до себе увагу,якщо потрібно про щось запитати?

3. Що сказати,якщо потрібно ви­йти в туалет?

4. Що таке урок?

5. Як дізнаються,що пора починати урок?

6. Що таке перерва?

7. Для чого вона потрібна?

8. Як називається стіл,за яким діти пишуть?

9. На чому пише вчитель,коли пояс­нює завдання?

10. Що таке оцінка?

11. Які оцінки гарні,а які погані?

12. Що таке шкільний щоденник?

13. У класі вчаться діти одного віку чи різного?

14. Що таке канікули?

Важливо, щоб дитина відповіла прин­ципово правильно, можна і без уточнень.

Порівняйт е її відповіді з правильними:

1. На ім'я і по батькові,на Ви.

2. Мовчки підняти руку,так, щоб її було видно.

3. Підняти руку і сказати:«Вибачте, можна вийти?»

4. Це той час,протягом якого діти вчаться чогось нового: слухають пояснен­ня вчителя і відповіді учнів,роблять впра­ви і не виходять із класу.

5. Дзвенить дзвоник, коридори порож­ніють, діти біжать у класи.

6. Перерва - це проміжок часу між уроками.

7. Перерва потрібна для того, щоб діти могли вийти з класу, відпочити, пограти,поснідати.

8. Парта.

9. Вчитель пише на дошці.

10. Оцінка - це цифра,якою оці­нюють успіхи: правильно або непра­вильно, добре або погано учень вико­нав завдання.

11. Щоденник - це такий зошит,куди вписується розклад уроків,діти записують домашнє завдання,а учи­тель виставляє оцінки.

12. В одному класі вчаться звичай­но діти одного віку,одного року народ­ження.

13. Канікули - це перерва в на­вчанні на кілька днів,а також на все літо; після літніх канікул діти йдуть у наступний клас.

Якщо дитина  відповіла правильно:

- на 13-14 запитань - у шкільних правилах для неї не буде несподіванок;

- на 7-10 запитань-непогано,але можна поговорити або почитати про школу;

- на 4-6 запитань - необхідно до­кладніше поговорити про шкільні пра­вила і повернутися до гри;

- на 1-3 запитання - а чи ходили ви самі в школу?